uKodadu.cz

Žijeme a tvoříme, chováme a pěstujeme

Voda v zahradě

Jsme na velmi pozvolném svahu, ale podloží je jíl-jíl. Jak zaprší, voda vsákne k do nehluboké ornice a po jílu sjede do nedaleké strouhy. Proto se snažíme vytvořit systém, který by ji tu zadržel.
Samozřejmé je, že sbíráme dešťovku ze střechy. Zatím z jedné u dílny, na jaře přibude střecha kozína. Největší střecha z domu zatím odtéká do kanálu, ale už víme, jak to změníme - otočíme okapy a do země zakopeme nádrž na sběr vody … jen na to nejdřív musíme vydělat peníze :-)
V zahradě máme dva svejly. Jeden funguje už asi 8 let, odvodňuje zahradu před domem a zadržuje dešťovou vodu z terénu - je to takový “nebesák”. Druhý svejl jsme vyhrabali po dobrý zkušenostech s prvním loni. Je nad řadou stromků v aleji a zadržuje dešťovku, která napájí stromy nad ním. Letos plánujeme vytvořit systém úzkých koryt, která by zadržovala “vodila” vodu po zahradě i na sadu. Plánujeme i mělké jezírko.