uKodadu.cz

Žijeme a tvoříme, chováme a pěstujeme

Divoký kout

Divoké kouty vznikají na různých místech zahrady. Nejstarší odděluje náš pozemek od sousedova v nejvzdálenějším konci zahrady. Tráva zde není sekána už 5 let. Vysadili jsme sem různé stromky - několik jedlí bělokorých, náletové jilmy, jasany s tím, že co přežije, to sem patří. Trochu experimentujeme se dřevním odpadem - tam, kde jsme přímo na krátce posečenou trávu rozhrnuli vrstvu dřevního odpadu z pily se všechny vysazené borovice ujaly a vydržely bez zalévání i předloňské velmi suché léto. Proto jsme plochu loni zvětšili a vysadili sem další borovičky. Časem by zde měl vyrůst lesík.
Další, menší divoké kouty vznikají průběžně tak, aby v každém dílu zahrady nějaký neobdělávaný kout byl.
Fotky teprve doplníme.